سهم زنان در سیاست و مجلس + عکس

زنان در مجلس شورای اسلامی

برای قضاوت نهایی راجع به میزان مشارکت بانوان در ادوار مختلف مجلس باید هم کمیت و هم کیفیت عملکرد نمایندگان زن مجلس مورد توجه قرار گیرد؛ افزایش نمایندگان زن مجلس به صورت مستقیم، اثرگذاری آنان بر روندهای تقنینی و نظارت پارلمانی را افزایش می‌دهد، حضور موثر بانوان نماینده در مجامع بین‌المللی پارلمانی بخشی از تبلیغات روانی مخالفان نظام برای تداعی نقض حقوق زنان را با چالش جدی مواجه می‌کند.
سهم زنان ایران در نه دوره مجلس/
فعالیت بیشتر احزاب و جریان‌های سیاسی برای افزایش حضور بانوان در رقابت‌های انتخاباتی مجلس می‌تواند گامی موثر برای افزایش حضور آنها در مجلس شورای اسلامی باشد.
مردم تهران در دوره اول مجلس شورای اسلامی چهار زن را از این حوزه انتخابیه روانه مجلس کردند.

مریم بهروزی متولد سال ۱۳۲۴، گوهرالشریعه دستغیب متولد ۱۳۱۴، عاتقه صدیقی (رجایی) متولد ۱۳۲۲و اعظم طالقانی متولد ۱۳۲۲اولین نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی از میان ۳۲۷ نماینده بودند.

در دومین دوره مجلس شورای اسلامی هم این مردم پایتخت بودند که به زنان برای نمایندگی‌شان در مجلس اعتماد کردند و مرضیه حدیدچی(دباغ) متولد ۱۳۱۸، گوهرالشریعه دستغیب متولد ۱۳۱۴، مریم بهروزی متولد ۱۳۲۴ و عاتقه صدیقی متولد ۱۳۲۲را به عنوان چهار نماینده زن در میان ۲۷۴ نماینده به مجلس روانه کردند.

شاید این عملکرد مثبت زنان دوره دوم مجلس بود که باعث شد موکلین‌شان برای دوره سوم مجلس شورای اسلامی هم به آنها اعتماد کرده و به آنها نمایندگی بدهند، به این ترتیب در دوره سوم هم چهار نماینده زن از میان ۲۷۸ نماینده در مجلس حضور داشتند.

دوره چهارم مجلس شورای اسلامی اما به نسبت سه دوره قبل تعداد بیشتری از زنان را در خود جای داده بود.

همچنان که فخرالتاج امیر شقاقی متولد ۱۳۲۰ از حوزه انتخابیه هشترود، فاطمه همایون مقدم متولد ۱۳۲۴ از حوزه انتخابیه آذرشهر، اختر درخشنده متولد ۱۳۲۱ از حوزه انتخابیه کرمانشاه، ، قدسیه سیدی علوی متولد ۱۳۳۰ از حوزه انتخابیه مشهد و نفیسه فیاض‌بخش متولد ۱۳۴۳، منیره نوبخت متولد ۱۳۲۹، مرضیه وحید دستجردی متولد ۱۳۳۸، مریم بهروزی متولد ۱۳۲۴ و پروین سلیحی متولد ۱۳۳۶ از حوزه انتخابیه تهران به عنوان ۹ زن مجلس چهارم از میان ۲۷۵ نماینده به پارلمان راه یافتند.

در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی تعداد نمایندگان زن رشد بیشتری پیدا کرد و این بار ۱۴ نماینده زن از میان ۲۷۷ نماینده به مجلس راه یافتند.

مرضیه حدیدچی(دباغ) متولد ۱۳۱۸ از همدان، الهه راستگو متولد ۱۳۴۱ از ملایر، نیره اخوان بیطرف متولد ۱۳۳۵ از اصفهان، زهرا پیشگاهی فرد متولد ۱۳۳۴ از اصفهان ، قدسیه سیدی علوی متولد ۱۳۳۰ از مشهد، مرضیه صدیقی متولد ۱۳۳۶ از مشهد، شهربانو امانی متولد ۱۳۳۹ از ارومیه و همچنین سهیلا جلودارزاده متولد ۱۳۳۷، فاطمه رمضان‌زاده متولد ۱۳۳۶، نفیسه فیاض‌بخش متولد ۱۳۴۳، فاطمه کروبی متولد ۱۳۲۵، منیره نوبخت متولد ۱۳۲۹، مرضیه وحید دستجردی متولد ۱۳۳۸و فائزه هاشمی متولد ۱۳۴۱ از تهران در مجلس حضور یافتند.

کاربردهای شکلات برای زیبایی پوست
READ

در دوره ششم مجلس شورای اسلامی نیز ۱۳ نماینده زن از ۲۹۷ نماینده به پارلمان راه یافتند.

شهربانو امانی متولد ۱۳۳۹ از سوی مردم ارومیه، سیده فاطمه خاتمی متولد ۱۳۳۶ از طرف مردم مشهد ، طاهره رضازاده متولد ۱۳۳۹ از طرف مردم شیراز، حمیده عدالت متولد ۱۳۳۵ از سوی مردم دشتستان، اکرم مصوری منش متولد ۱۳۳۸ از طرف مردم اصفهان، اعظم ناصری‌پور متولد ۱۳۴۵ از سوی مردم اسلام آباد غرب و مهرانگیز مروتی متولد ۱۳۴۱ از سوی مردم خلخال و سهیلا جلودار‌زاده متولد ۱۳۳۷، فاطمه حقیقت‌جو متولد ۱۳۴۷، فاطمه راکعی متولد ۱۳۳۳، وحیده علائی طالقانی متولد ۱۳۲۲، جمیله کدیور متولد ۱۳۴۲و الهه کولایی متولد ۱۳۳۵ از طرف مردم پایتخت برای نمایندگی در دوره ششم انتخاب شدند.

تعداد نمایندگان زن در مجلس هفتم هم همانند مجلس ششم ۱۳نفر بود که مردم از بین ۲۹۴ نماینده آنها را انتخاب کرده بودند.

فاطمه آجرلو متولد ۱۳۴۵ از حوزه انتخابیه کرج، نیره اخوان متولد ۱۳۳۵ از حوزه انتخابیه اصفهان، رفعت بیات متولد ۱۳۳۶ از حوزه انتخابیه زنجان، هاجر تحریری نیک صفت متولد ۱۳۴۳ از حوزه انتخابیه رشت، عشرت شایق متولد ۱۳۴۲ از حوزه انتخابیه تبریز، عفت شریعتی متولد ۱۳۳۱ از حوزه انتخابیه مشهد و مهرانگیز مروتی متولد ۱۳۴۱ از حوزه انتخابیه خلخال و همچنین فاطمه آلیا متولد ۱۳۳۵، لاله افتخاری متولد ۱۳۳۸، الهام امین‌زاده متولد ۱۳۴۳، فاطمه رهبر متولد ۱۳۴۳، سهیلا جلودارزاده متولد ۱۳۳۷ و نفیسه فیاض‌بخش متولد ۱۳۴۳ از حوزه انتخابیه تهران ۱۳ نماینده زن مجلس هفتم بودند.

در مجلس هشتم اما تعداد نمایندگان زن ریزش پیدا کرد و به هشت نفر از بین ۲۸۸ نماینده تقلیل پیدا کرد.

فاطمه آجرلو متولد ۱۳۴۵ از کرج، نیره اخوان متولد ۱۳۳۵ از اصفهان، عفت شریعتی متولد ۱۳۳۱ از مشهد و همچنین فاطمه آلیا متولد ۱۳۳۵، لاله افتخاری متولد ۱۳۳۸، زهره الهیان متولد ۱۳۴۷، فاطمه رهبر متولد ۱۳۴۳ و طیبه صفایی متولد ۱۳۳۹ از تهران، هشت نماینده زن مجلس هشتم بودند.

در مجلس نهم نیز تعداد نمایندگان زن تنها ۹ نفر از ۲۸۸ نماینده بود.

مهناز بهمنی از سوی مردم سراب، شهلا میرگلو بیات از طرف مردم ساوه و زرندیه، نیره اخوان بیطرف از سوی مردم اصفهان، حلیمه عالی از طرف مردم زابل و زهک، سکینه عمرانی از سوی مردم سمیرم و فاطمه آلیا، فاطمه رهبر، زهره طبیب زاده نوری و لاله افتخاری از سوی مردم پایتخت برای حضور در صحن سبز پارلمان راهی مجلس شدند.

زنان مجلس دهم

سهیلا جلودار‌زاده، از حوزه انتخابیه تهران

 

جلودارزاده

 

طیبه سیاوشی، از حوزه انتخابیه تهران

 

طیبه سیاوشی

 

پروانه مافی، از حوزه انتخابیه تهران

 

پروانه مافی

 

فریده اولاد قباد از حوزه انتخابیه تهران

 

اولاد قباد

 

سیده فاطمه حسینی از حوزه انتخابیه تهران

 

فاطمه حسینی

 

پروانه سلحشوری از حوزه انتخابیه تهران

 

پروانه سلحشوری

 

فاطمه سعیدی از حوزه انتخابیه تهران

آموزش آرایش ابرو
READ

 

فاطمه سعیدی

 

فاطمه ذوالقدر از حوزه انتخابیه تهران

 

ذوالقدر

 

سیده حمیده زرآبادی از حوزه انتخابیه قزوین و آبیک

 

حمیده زر آبادی

 

هاجر چنارانی، از حوزه انتخابیه نیشابور

 

چنارانی

 

سکینه الماسی، از حوزه انتخابیه کنگان، دیر و جم

 

سکینه الماسی

 

زهرا سعیدی مبارکه، از حوزه انتخابیه مبارکه

 

زهرا سعیدی

 

ناهید تاج الدین از حوزه انتخابیه اصفهان

 

ناهید تاج الدین

 

مینو خالقی از حوزه انتخابیه اصفهان

 

مینو خالقی

 

همچنین اسامی زیر از حوزه های انتخابیه مورد نظر به دور دوم راه یافتند.

شهلا میرگلو بیات از حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه،

اعظم محمدی نیا از حوزه انتخابیه خرم آباد،

فاطمه مقصودی از حوزه انتخابیه بروجرد،

سمیه محمودی از حوزه انتخابیه شهرضا،

خدیجه ربیعی فرادنبه از حوزه انتخابیه بروجن،

سارا فلاحی از حوزه انتخابیه ایلام، شیروان، چرداول، ایوان و مهران،

زهرا ساعی از حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر،

معصومه آقا پور از حوزه انتخابیه شبستر،

این در حالی است که در مجلس نهم نیز تعداد نمایندگان زن تنها ۹ نفر از ۲۸۸ نماینده بود.

و به ترتیب،

در مجلس هشتم: ۸ نماینده زن از بین ۲۸۸ نماینده

در مجلس هفتم: ۱۳ نماینده زن از بین ۲۹۴ نماینده

در مجلس ششم: ۱۳ نماینده زن از ۲۹۷ نماینده

در مجلس پنجم: ۱۴ نماینده زن از ۲۷۷ نماینده

در مجلس چهارم: ۹ نماینده زن از ۲۷۵ نماینده

در مجلس سوم: ۴ نماینده زن از ۲۷۴ نماینده

در مجلس دوم: ۴ نماینده زن از ۲۷۴ نماینده

در مجلس اول: ۴ نماینده زن از ۳۲۷ نماینده

«فاطمه رهبر» رئیس فراکسیون زنان مجلس نهم با اشاره به طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه که کلیات آن در مجلس رای آورده است، گفت: در گذشته پیشنهادی برای افزایش حضور نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی ارائه داده بودیم که این پیشنهاد دوباره مطرح شده است که براساس آن در حوزه‌های انتخابی کشور که بالای ۵ نفر کرسی در مجلس شورای اسلامی دارند حضور حداقل یک نفر از بانوان واجد شرایط نامزدی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی در لیست انتخاباتی استانها پیش‌بینی گردد.
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر این موضوع نیازمند حمایت‌های قانونی است تا با فرهنگ‌سازی ایجاد شده بتوانیم شاهد افزایش حضور زنان در مجلس باشیم.
وی افزود: در صورتی که این پیشنهاد به تصویب برسد حداقل ۲۵ نفر از نمایندگان در دوره جدید خانم‌ها خواهند بود.
امید است در انتخابات پیش روی مجلس شورای زمینه‌های لازم برای حضور بیشتر زنان در رقابت‌های انتخاباتی مجلس فراهم آید، چراکه از دوره اول تا نهم مجلس، در بهترین حالت تعداد زنان نماینده از 14 نفر افزایش نیافته است، حضور درصد معقولی از بانوان در مجلس شورای اسلامی می‌تواند در شناسایی بهتر آسیب‌های اجتماعی و خلاهای تقنینی مرتبط با زنان و خانواده موثر باشد.
همچنين زنان بیشتری باید خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند و مردم اعتماد خود را به حضور زنان در پارلمان نشان دهند تا قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ضمن حمایت از زنان، بتواند از پشتوانه بیشتری در میان نیمی از جمعیت کشور برخوردار باشد.
«مهناز بهمنی» نماینده 45ساله مردم سراب یکی از نمایندگان زن مجلس نهم است، وی دارای مدرک فوق‌لیسانس مدیریت است و 46 درصد آرای شهرش را جذب کرده است. بهمنی در کمیسیون اقتصادی فعالیت می‌کند.
سهم زنان ایران در نه دوره مجلس/
وی در گفتگو با  باشگاه خبرنگاران، با اشاره به ضرورت نقش و حضور پر رنگ زنان در مجلس دهم، گفت: تقریبا 5 درصد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خانم هستند.
عضو کمیسیون اقتصادی افزود: باتوجه به مشکلات حوزه زنان از جمله اشتغال، بیمه زنان خانه‌دار و کاهش ساعت کاری زنان، باید در جهت حضور بیشتر زنان در مجلس دهم تلاش کرد.
بهمنی ادامه داد: ما به عنوان زنان قانون‌گذار در خانه ملت خواستار حضور بیشتر آنان در انتخابات پیش روی مجلس هستیم چراکه حضور حداکثری زنان قانون‌گذار در «خانه ملت» شاه کلید حل مشکلات حوزه زنان است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنده نماینده یک منطقه محروم هستم و نمی‌توانم صد در صد مشکلاتی را که پیگری می‌کنم تنها به حوزه زنان اختصاص دهم، چراکه مسائل مهمی در حوزه انتخابیه‌ام وجود دارد که باید متذکر شده و در اولویت قرار دهم.
بهمنی با اشاره به سخنرانی زنان نماینده به عنوان موافق و مخالف در جریان بررسی لوایح در صحن علنی مجلس، بیان داشت: در جریان رای اعتماد به کابینه دولت یازدهم عملا زنان نتوانستند به عنوان موافق و مخالف صحبت کنند، با اینکه ما بسیار تلاش کردیم که صحبت کنیم.
وی ادامه داد: در آیین نامه مجلس شورای اسلامی جنسیت لحاظ نشده و برای هر 290 نفر از نمایندگان تنها یک احتمال وجود دارد که به عنوان موافق و مخالف صحبت کند، با این وجود به آقای لاریجانی رئیس مجلس گفتم که از نظر تناسب و عدالت این مهم صحیح نیست که وی گفت که «ما اینجا به عنوان نماینده مردم فعالیت می‌کنیم و آقا و خانم مطرح نیست؛ اما متاسفانه با این تفاسیر در اذهان عمومی اینگونه مطرح می‌شود که زنان در مباحث شرکت نمی‌کنند.»
نماینده مردم سراب در رابطه با نطق‌های میان دستور خود در مجلس نهم خاطر نشان کرد: حدود 5، 6 نطق داشته‌ام که بیشتر به حوزه انتخابیه و مشکلاتی که در حوزه انتخابیه وجود دارد، اختصاص داشته است.
امید است در ادوار آینده مجلس شورای اسلامی، هم مردم اعتماد خود را به حضور زنان در پارلمان نشان دهند و هم زنان بیشتری خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند تا قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ضمن حمایت از زنان، بتواند از پشتوانه بیشتری در میان نیمی از جمعیت کشور برخوردار باشد.

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *