خروج منی هنگام ادرار دلایل و راه های درمان

vg2xwtx7

معمولاً خروج هر مايعي با رنگ، قوام و غلظت شبيه به مايع مني را، مردان مايع مني تلقي مي کنند، در صورتيکه بسياري از اين ترشحات، مايع مني نيستند. علت غليظ بودن مايع مني وجود مقادير زياد قند فروکتوز در آن جهت تغذية اسپرمها است. ترشحات شبيه به مايع مني به سه شکل مي توانند در ادرار ظاهر شوند: قبل از خروج ادرار، مخلوط با ادرار، و پس از پايان ادرار کردن. اکثراً اينگونه ترشحات در پايان ادرار کردن از طريق مجرا خارج مي گردند.

 

در این مطلب از ایران مادام به بررسی دلایل خروج منی هنگام ادرار کردن آقایان و راه های درمان آن میپردازیم .

خروج مايع مني با ادرار را در اصطلاح پزشکي معمولاً “التهاب احتقاني پروستات” مي نامند. فرايند يک رابطة زناشوئي توسط يک چرخة جنسي مشخص مي شود که در مردان شامل 4 مرحله مي باشد. اولين مرحلة آن برانگيختگي جنسي است. در حين اين مرحله، غدة پروستات شروع به توليد يک مايعي مي کند که حدود دو سوم حجم مني در مردان را تشکيل مي دهد. مردان داراي يک جفت کيسة منوي نيز هستند که در پشت پروستات قرار دارند و حدود يک سوم حجم باقيماندة مايع مني را توليد مي کنند. فقط حدود 1 درصد حجم مايع مني را اسپرم يا همان نطفة مردانه تشکيل مي دهد. هنگام انزال مايع توليد شده در غدة پروستات و کيسه هاي منوي وارد قسمت خلفي مجراي مرد مي شوند و سپس از طريق 2 تا لوله، اسپرم توليد شده در بيضه ها نيز به مجراي خلفي منتقل شده و جمعاً مايع مني را تشکيل مي دهند، و اين مايع مني از طريق مجراي ادراري به بيرون دفع مي شود. در مردانيکه مي خواهند ديگر صاحب فرزند نشوند، اين لوله ها را با جراحي قطع مي کنند. اينگونه افراد مايع مني بدون اسپرم خواهند داشت. حجم مايع مني در مردان معمولا مابين 6-2 ميلي ليتر متفاوت است، و هر قدر تعداد نزديکي ها بيشتر باشند، از حجم آن کاسته مي شود، چونکه فرصت براي باز توليد آن اندک است. براي کامل شدن فرايند يک رابطة زناشوئي طبيعي، بايد تمامي مراحل يک چرخة جنسي کامل شوند. اين مراحل به ترتيب عبارتند از: مرحلة برانگيختگي، مرحلة کفه يا همان تداوم تحريک جنسي، مرحلة انزال، و بالاخره مرحلة فروکش. اگر مردي وارد مرحلة برانگيختگي شود، بدون اينکه ساير مراحل رابطة زناشوئي را کامل کند، پروستات مايع مني را توليد مي کند، ولي اين مايع خارج نمي شود.

بیماری‌‌هایی که سبب ایجاد ناتوانی جنسی می‌شوند
READ

ممکن است بعداً مقداري از اين مايع، خود بخود و يا حين ادرار کردن خارج گردد. پروستات از نظر آناتومي بر بستر راست روده که مدفوع در آن جمع مي شود قرار دارد. حين اجابت مزاج به پروستات فشار وارد شده و باز مقداري مايع مني ممکن است از مجراي ادرار خارج گردد. افراديکه دچار يبوست شديد هستند، ممکن است حتي بدون برانگيختگي نيز، دچار خروج مني از مجراي ادراري در حين اجابت مزاج شوند. ما در حال نشسته در حقيقت در روي پروستات خود مي نشينيم. نشستن طولاني مدت ممکن است سبب خروج مايع مني از مجرا قبل از خروج ادرار شود. پروستات مجاورت بسيار نزديک با مثانه دارد و گردن مثانه به پروستات باز مي شود. حين ادرار کردن مثانه منقبض مي شود تا محتويات خود را خالي کند. وقتي مثانه آخرين قطرات ادرار را از خود خارج مي سازد، در حقيقت پروستات چلانده مي شود، و اگر پروستات بعلت التهاب، عفونت و يا برانگيختگي جنسي دچار تورم و احتقان شده باشد، چلانده شدن آن ممکن است سبب خروج مقداري مايع مني در انتهاي ادرار کردن گردد. اگر علت احتقان پروستات، التهاب يا عفونت پروستات باشد، بيمار ممکن است همراه با خروج مايع مني از مجرا احساس درد در ناحية بيضه ها، کشالة ران، کمر و مقعد نمايد، اين علائم گاهاً همراه با سوزش و تکرر ادرار نيز هستند. ولي عده اي از بيمارانيکه داراي التهاب يا عفونت پروستات مي باشند، فقط داراي ترشح از مجرا مي باشند. اين نوع ترشحات معمولاً بدنبال انزال و يا اجتناب از برانگيختگي بدون رابطة زناشوئي قطع مي شوند.

نحوه برقراری رابطه جنسی پس از زایمان
READ

براي برطرف کردن احتقان پروستات، نشستن در وان گرم به مدت 15-10 دقيقه در روز خيلي کمک کننده است. احتقان طولاني مدت يا طول کشيدة پروستات را در اصطلاح “التهاب مزمن پروستات” مي گويند. اين التهاب مزمن پروستات ممکن است عفوني و يا غير عفوني باشد. يکي از علائم التهاب مزمن پروستات خروج ترشحي شبيه به مايع مني از مجراي ادراري است که ممکن است با يا بدون ادرار کردن باشد. ساير علائمي که ممکن است همرا با التهاب مزمن پروستات ديده شوند عبارتند از: سوزش و تکرر ادرار، آهسته شدن جريان ادرار بعلت بزرگ شدن و تورم پروستات، احساس سوزش هنگام انزال، احساس سوزش در قسمت انتهائي دستگاه تناسلي حتي در حالت عادي و بدون ادرار کردن، اختلال جنسي مثل اختلال در نعوظ، احساس خارش در ناحية دستگاه تناسلي، احساس يک حالت ناراحتي در قسمت تختاني شکم، و درد در ناحيه مياندوراه (ناحية ما بين کيسة بيضه و مقعد). بيمارنيکه دچار التهاب مزمن پروستات هستند ممکن است هنگام شروع ادرار کردن و يا خاتمة آن و حتي در مايع مني قطراتي از خون را نيز مشاهده کنند. ساير موارديکه ممکن است سبب احتقان پروستات و خروج مايع مني از مجرا شوند عبارتند از: انزال در فواصل طولاني مدت، مثلا هر ماه يک بار، دوچرخه سواري و يا اسب سواري بيش از حد (سبب وارد شدن فشار به پروستات و چلانده شدن آن مي شود)، مصرف مقادير زياد غذاهاي تند، الکل و کافئين. نشستن طولاني مدت بخصوص در داخل ماشين، اين حالت را تشديد مي کند. توصيه مي شود که اينگونه افراد بيش از 3-2 ساعت حالت نشسته نداشته باشند. توصيه مي شود که اگر در حالت رانندگي هستيد هر 3-2 ساعت توقف نمائيد، مقداري راه برويد و مثانة خود را خالي نمائيد. نشستن بر روي يک بالش نرم به مقدار زيادي فشار وارده بر پروستات را مي کاهد. بايد از موارديکه در فوق ذکر شدند به ميزان زيادي اجتناب کرد. دارو درماني کمک شاياني در درمان التهاب پروستات دارد.

مواد افزایش دهنده میل جنسی زنان
READ

افراديکه داراي ترشح مجرا با يا بدون ادرار کردن هستند، نياز به بررسي دارند. ابتدا بايد با آزمايش مشخص ساخت که ماهيت ترشح چيست، آيا آن مني است و يا ماهيت ديگري دارد. ممکن است ترشح مجرا در حقيقت چرک باشد و نشان از يک بيماري خطير مثل بيماري مقاربتي مانند سوزاک مي باشد که ناديده انگاشتن آن مي تواند منجر به عواقب وخيم گردد. در موارديکه علت وجود ترشح مجرا عفونتهاي مقاربتي است، اگر درمان نشوند، معمولاً ظرف چند روز يا هفته علائم فروکش کرده و فرد فکر مي کند که خوب شده است، در صورتيکه بيماري پنهان باقي مانده و شروع به انتشار به نقاط مختلف بدن مي نمايد. يعني عفونت و ميکروب در بدن است، و فقط علائم هستند که از بين رفته اند. گاهي اين ترشحات نه مايع مني هستند و نه چرک ناشي از عفونت. خود مجرا در مردان داراي يک سري غدد است که ترشحات لزجي تراوش مي کنند و اگر مقدار آن زياد باشد، بصورت خيس شدن مختصر و لکه دار شدن لباس زير خود را نشان مي دهد.

علت ديگر بيماريهاي التهابي است. در اينجا به علت وجود التهاب در قسمتهاي مختلف ناحية تناسلي مثل، حشفه، پوست حشفه، التهاب پروستات، التهاب کيسه هاي منوي، و يا التهاب اپيديديم، سبب انتقال تحريکات از ناحية تناسلي به مرکز انزال در نخاع شوکي شده و فرد ممکن است در روز چندين بار دچار سيلان مني خود بخودي شود.
علت بعدي که خيلي هم مهم است مصرف بعضي از داروها است که سردستة آنها عده اي از دارو ها هستند که در روان پزشکي مصرف مي شوند. در اينجا ذکر اين نکته حائز اهميت است که اگر فردي دچار سيلان مني مي باشد و از داروهاي روانپزشکي استفاده مي کند به هيچ وجه نبايد سرخود اقدام به قطع دارو نمايد.

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *